català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Work in Progress - Gemma Cirac (Centre Alexandre Koyré, París)

"Producing, disseminating and using satellite data in support to Earth sciences..."
Divendres 8 de maig, a les 12:10. Sala de seminaris del nou edifici de l'ICE al campus de la UAB

CEHIC 04/05/2015

"Work in Progress" és un cicle de seminaris on es presenten recerques en curs, en fase d'elaboració o propera publicació, amb la intenció de recollir suggeriments i crítiques constructives per part de la nostra comunitat d'historiadors/es de la ciència.

Organitzadors: Agustí Nieto-Galan i Fernando Vidal.


Divendres, 8 de maig a les 12:10
Sala de seminaris del nou edifici de l'ICE al campus de la UAB.


Gemma Cirac, Centre Alexandre Koyré (París)

"Producing, disseminating and using satellite data in support to Earth sciences, or how PIs lost control over their data. A French story"Resum:
A partir de l’experiència en teledetecció a França, l’autora iŀlustra que els primers grups interessats en utilizar tecnologies i dades d’observació de la Terra per satèŀlit per tal d’estudiar els oceans, la vegetació, la química de l’atmosfera o el clima als anys 70 no eren universitaris o acadèmics experts en cap d’aquestes àrees. Enlloc d’això, eren experts en òptica teòrica, enginyeria electrònica o mètodes numèrics, alguns d’ells amb objectius en l’àmbit del desenvolupament tecnològic i experimental, i culturalment propers a l’Agència espacial francesa. Sovint estigmatitzats per l’institutció científica (universitats i acadèmics del Centre nacional per la recerca científica) com investigadors de segon grau, l’autora analitza alguns dels esforços i estratègies que aquests grups despleguen, durant els 80 i 90, per guanyar credibilitat científica entre els experts en ciències de la Terra.
Una d’aquestes estratègies consistirà en reorganitzar els modes de producció, arxivatge, distribució i utilització de les dades dels satèŀlits d’observació de la Terra. L’autora en analitza l’evolució així com la consolidació, cap a finals dels 90, d’un model basat en la distribució i arxivatge d’un tipus específic de dades, “geofísiques”. Aquest model promou una intervenció creixent de l’Agència espacial en les operacions de gestió de dades, l’abandonament de l’idea que els experimentadors són els proprietaris de les dades i una divisió progressiva entre diferents grups socials (els que produeixen, els que utilitzen, els que conserven, i els que resten als marges). Encara que el model es normalitza cap a mitjans dels anys 2000, formes paraŀleles de producció i utilització emergeixen i generen tensions amb el sistema vigent. Al llarg de tot aquest procés, a més, els científics perden gradualment el control de les dades. Serà el preu a pagar per obtenir reconeixement de les autoritats científiques.
 
 
Autora:
Gemma Cirac Claveras és llicenciada en física a la UB, doctora en  història de les ciències i les tècniques al Centre Alexandre Koyré/Ecole des hautes études en sciences sociales de París (tesi titulada “POLDER and the Age of Space Earth Sciences. A Study of Technological Satellite Data Practices”). Actualment és postdoctoranda a l'Institut Pierre Simon Laplace de Guyancourt, França, on continua les seves recerques sobre la relació entre les ciències de la Terra i les dades satel·litars, les tecnologies i les comunitats cientifiques, i les seves transformacions des dels anys 1970 fins al període actual. També és professora associada a l'Institut Mines-Télécom de Paris-Sud. És membre del grup de recerca "Cosmos" del Centre Alexandre Koyré, organitza i participa activament en manifestacions científiques sobretot a França i Estats Units i des de 2014 participa com a consultant externa al comitè científic de l’Agència espacial francesa dedicat a impulsar programes de recerca en l’àmbit de les ciències socials. Entre els seus articles acceptats per publicació destaquen  Conservateurs de données satellitales. Histoire d’une invisibilisation (Terminal, tardor 2015) o Données du passé, données du futur. L’assimilation des données satellitales (Temporalités, primavera 2016). Ha redactat també el capítol Documenter le climat en el llibre collectiu Observer la Terre depuis l’espace. Enjeux pour la société (Dunod 2014).
bottom