català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Work in Progress - Ignasi Medà (CEHIC-UAB)

"Estudi sobre el desenvolupament, la difusió i l'impacte social i cultural dels videojocs de 8 bits a España (1983-1992)"
Divendres 12 de desembre, a les 12:00. CEHIC-UAB

CEHIC 04/12/2014

"Work in Progress" és un cicle de seminaris on es presenten recerques en curs, en fase d'elaboració o propera publicació, amb la intenció de recollir suggeriments i crítiques constructives per part de la nostra comunitat d'historiadors/es de la ciència.

Organitzadors: Agustí Nieto-Galan i Fernando Vidal.

Tots els seminaris tindran lloc a les 12h a l'aula seminari del CEHIC (UAB).

 

Divendres, 12 de desembre de 2014

Ignasi Medà (CEHIC-UAB)

"Estudi sobre el desenvolupament, la difusió i l’impacte social i cultural dels videojocs de 8 bits a España (1983-1992)" 

L’origen i la difusió dels videojocs a Espanya es situa a començaments i meitats dels anys vuitanta. Durant aquells anys i fins a principis dels noranta, sovint s’afirma que el sector del software d’entreteniment a Espanya va viure una "edat d’or", en el sentit que van sorgir els primers videojocs programats a Espanya i es van consolidar les primeres empreses distribuïdores i productores. Paral·lelament al naixement d’aquest sector, es va anar forjant de manera espontània tota una promoció de joves usuaris i fans que aprenien informàtica de manera autònoma mitjançant l’ús dels primers ordinadors domèstics i microordinadors, que començaven a entrar a les llars espanyoles com a productes electrònics de consum. 

Malgrat això, l’estudi del passat dels videojocs més enllà del coneixement d’aquesta suposada edat d’or encara es realitza, a dia d’avui, seguint les línies metodològiques més "tecnòfobes", que analitzen el passat històric de les tecnologies i els mitjans situant els aparells i els inventors com a eixos més centrals, mentre que la resta d’actors, espais i institucions que hi van participar queden relegats a tenir un paper més secundari i un activisme passiu i quasi anecdòtic. 

En aquesta xerrada, presentaré breument aquesta qüestió, per centrar-me després en les línies principals que estic seguint i que inclouen una diversitat de protagonistes que va des dels jugadors, fans, pares/mares i fills, programadors, dissenyadors gràfics i empresaris, fins a la publicitat i el màrqueting, usos, co-producció i (re)significacions dels videojocs, pirateria i legislacions governamentals i polítiques. Finalment, presentaré les eines metodològiques que estic seguint per incloure tots aquests actors, tot plantejant un possible marc teòric encara en procés d’elaboració i construcció.    

 

Programa del cicle:

10-10-14: Oliver Hochadel (IMF-CSIC): "Entre comercio, ciencia y entretenimiento: Francesc Darder y los inicios del Parque zoológico de Barcelona".

14-11-14: Miquel Carandell (CEHIC-UAB): "Controvèrsies públiques i científiques en la recerca dels nostres orígens durant l’últim quart del segle XX: L’Home d’Orce i L’Home de Piauí".

12-12-14: Ignasi Medà (CEHIC-UAB): "Estudio sobre el desarrollo, la difusión y el impacto social y cultural de los videojuegos de 8 bits en España (1983-1992)".

06-02-15: Judit Gil Farrero (CEHIC-UAB): "Reflexions sobre història ambiental".

06-03-15: Fedra Pizzato (UB/Ca'Foscari-Venezia): "Los 'orígenes de los italianos': Ciencia y construcción nacional a finales del siglo XIX".

10-04-15: Emilia Calvo, Rosa Comes (UB): "Estudi interdisciplinari sobre l'activitat traductora a la Vall de l'Ebre i Barcelona al segle XII: primeres dades sobre la traducció de Plató de Tívoli del manual astronòmic d'al-Battani".

08-05-15: Gemma Cirac (Alexandre Koyré, París): "La construcció, difusió i utilització de dades satèŀlit en ciències de la Terra".
bottom