català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Seminari ad-hoc
Modelos Mecánicos en la Física de fines del siglo XIX

Pedro Walter Lamberti (Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Universidad Nacional de Córdoba y CONICET, Argentina)
Dimecres 19 de novembre, 12h, seminari del CEHIC

CEHIC 14/11/2014

Al llarg del segle XIX, el programa de reduccionisme mecanicista era acceptat per gairebé tots els físics. Això va conduir al desenvolupament de models mecànics per a virtualment tots els fenòmens físics, mecànics o no. Alguns d'aquests models van ser presentats en forma matemàtica, essent la teoria electromagnètica de Maxwell i la tardana reformulació dels principis de la mecànica per part de Hertz dos exemples notables. Altres models van ser de naturalesa funcional.

En aquesta presentació revisem alguns dels models funcionals desenvolupats pels físics més influents de l'època. En particular analitzarem els models desenvolupats per J.C. Maxwell i per L. Boltzmann, ambdós per representar dos circuits elèctrics en interacció. Discutirem el context en què aquests models van ser desenvolupats, com així també les seves principals característiques. Per últim descriurem les rèpliques d'ambdós models que hem construït.
bottom