català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Seminari de recerca

18 de desembre 2014
Sala Seminari CEHIC- Facultat de Ciències (UAB)

CEHIC 15/12/2014

12:00: Conferència
Prof. Javier Moscoso (Centro de Humanidades y Ciencias Sociales, CSIC, Madrid)
Historia cultural de la Ambición

Aquesta presentació versa sobre alguns punts de coincidència entre la història política de la medicina i la història cultural de les passions. La història de l'expressió i tractament de l'ambició em servirà per explorar algunes formes culturals de la subjectivitat que afloren al començament del segle XIX i les implicacions de la qual es van deixar sentir en llocs tan allunyats com el naixement de la geologia o l'estètica romàntica. Més en particular, la història de l'ambició, de les seves formes d'expressió pública, repressió col·lectiva i tractament moral, em conduiran a l'examen comparat de documents tan allunyats entre si com novel·les i representacions artístiques, per suposat, però també tractats d'higiene militar, guies turístiques, compendis sobre els usos de l'esport o enciclopèdies de medicina popular.


16:00: Recerques en curs
Es presenten tesis doctorals en curs del grup “Historia y filosofía de la experiencia” (CSIC) i del programa de Doctorat d’Història de la Ciència (CEHIC)

16:00-16:20: Fanny H. Brotons, “La experiencia del cáncer en España e Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX”

16:20-16:40: Andrea Graus, “La ciencia del médium. Espiritismo e investigaciones psíquicas en España (1888-1931)”

16:40-17:00: Violeta Ruiz Cuenca, Violeta Ruíz: “La neurastenia y su historia”

17:00-17:20: Pausa

17:20-17:40: Patricia Guerrero-Medrano, “La divulgación de la ciencia en México a finales del siglo XIX: el caso del periódico científico La Naturaleza”

17:40-18:00: Judit Gil Farrero, “Percepción de la naturaleza y protección de espacios naturales en Catalunya, 1970-1990”
bottom