català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

ES PRORROGA L'ACCEPTACIÓ D'ESTUDIANTS AL NOSTRE MÀSTER

FINS EL DIA 17 D'OCTUBRE
cehic 16/10/2012

MATRÍCULA EXCEPCIONAL A MÀSTERS
1)S’estableix com a calendari excepcional d’accés directe a matrícula de màsters el període comprès entre el 12 de setembre i el 17 d’octubre de 2012.

2)Per poder tenir accés a aquest procés directe de matrícula, els coordinadors de màsters presentaran la petició de manera formal al degà o director del seu centre, que serà qui ho autoritzarà.

3)L’alumne haurà de presentar igualment la sol·licitud per a ser admès al seu coordinador, juntament amb la documentació requerida.

4)Les gestions acadèmiques del centre revisaran la documentació, i, en cas de dubtes en la documentació d'alumnes estrangers, es podran adreçar a l’Escola de Postgrau perquè els ajudin a fer-ne la revisió.

5)Una vegada l’alumne estigui acceptat, s’emetrà la resolució corresponent i la gestió acadèmica procedirà al cobrament dels 30 € corresponents a la gestió de la preinscripció a través del TPV o bé per ingrés bancari i n'informarà manualment a SIGMA.
bottom