català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

NOU MÀSTER D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA, CURS 2011-2012

Noves sortides professionals i la participació de nous professors de prestigi reconegut
cehic 26/09/2011

A PARTIR DEL CURS 2010-11, EL MASTER D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA OFEREIX NOVES SORTIDES PROFESSIONALS I LA PARTICIPACIÓ DE NOUS PROFESSORS DE PRESTIGI RECONEGUT

A partir del curs 2011-12, el màster “Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat” tindrà dues orientacions: investigadora i professional. L'orientació investigadora permetrà a l'estudiant desenvolupar una carrera acadèmica realitzant posteriorment els estudis de Doctorat en Història de la Ciència i / o investigar en profunditat aspectes concrets de la ciència i la tecnologia, i les seves implicacions socials i culturals en el passat. L'orientació professional permetrà a l'estudiant treballar, principalment, en àmbits com la comunicació, la divulgació científica, la museologia i la gestió del patrimoni científic.
A més de la UAB i la UB, el màster incorpora també, de cara al curs 2010-11, professors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), de la Institució Milà i Fontanals (CSIC) i de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) com a col•laboradors docents. Proporciona així un ventall de possibilitats de formació sòlida i plural per a l'estudiant.

NOU PLA D’ESTUDIS (pendent d’aprovació per l’ANECA)

A partir d'un mòdul introductori comú (M1), on es presenten les grans etapes de la Història de la Ciència, es defineixen dos mòduls obligatoris en funció de l'orientació escollida. En l'orientació de recerca, es presenten temes actuals de gran interès en Història de la Ciència (ciència i gènere, ciència i religió, controvèrsies científiques, tecnociència, etc.) (M2), mentre que l'orientació professionalitzadora, ofereix una sòlida formació en museus, patrimoni científic (arxius, instruments, màquines, etc.), així com detalls sobre la ciència en els mitjans de comunicació del segle XX (M3). En el segon semestre, l'estudiant pot optar entre un mòdul, impartit per professors de la UB, on s'analitzen aspectes fonamentals de la ciència antiga, la medieval, i la dels inicis de l'Edat Moderna (M6), un segon mòdul dedicat als problemes sanitaris i mèdics en les societats contemporànies (M7), o un tercer mòdul que estudia les relacions entre ciència, tecnologia i guerra als segles XIX-XX (M8). Finalment el mòdul “Projecte / Pràctiques externes i Treball de fi de màster” (M4), o el mòdul “Iniciació a la recerca i Treball de fi de màster” (M5), completen un sòlida formació tant des del punt de vista de la capacitació en una futura investigació doctoral, com en un important ventall de sortides professionals.

Mòduls de 15 ECTS del nou pla d’estudis

M1 La Ciència en la Història
M2 Grans temes en Història de la Ciència
M3 Cultura material, patrimoni i comunicació científica
M4 Projecte/Pràctiques externes i Treball de fi de Màster
M5 Iniciació a la Recerca i Treball de fi de Màster
M6 Els orígens de la ciència moderna
M7 Individu, salut i societat
M8 De Frankenstein a Einstein: ciència i societat contemporànies


Pla estudis curs 2011-2012 Plan de estudios curso 2011-2012 New curriculum 2011-2012 Master d Historia de la Ciencia Master de Historia de la Ciencia Master in History of Science

bottom