català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de grau

Els membres del CEHIC imparteixen docència en les actuals llicenciatures d'Humanitats, Filosofia, Medicina, Matemàtiques, Física, Química, Biologia, Medicina i Psicologia de la UAB. Algunes d'aquestes assignatures s'han impartit ininterrompudament des dels anys 1970 i s'adaptaran als nous graus que resultin del procés d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Aquestes assignatures ofereixen una visió panoràmica sobre el desenvolupament històric de la ciència, amb l'objectiu que l'alumnat comprengui el paper que han tingut la ciència, la tecnologia i la medicina en el conjunt de les transformacions socials a través del temps. En els últims anys, el CEHIC ha ofert també algunes assignatures de campus obertes a tota la comunitat universitària.

Als estudiants de ciències, biocièncias i medicina, la història els permet conèixer millor la disciplina en la qual s'estan formant i entendre la ciència com una institució en constant transformació i en diàleg amb l'entorn. Aquestes assignatures aborden no solament les transformacions en les principals teories i conceptes de cada disciplina, sinó també la pràctica de l'activitat científica en diferents contextos i les relacions dels científics amb altres grups socials. La perspectiva històrica fomenta, a més, una actitud crítica saludable cap a la ciència, gràcies a la qual els estudiants prenen consciència de la dimensió ètica de l'activitat investigadora i la seva influència en el conjunt de la societat.

En el cas dels estudiants de Filosofia i d'Humanitats, les assignatures presenten la ciència, la tecnologia i la medicina com a elements fonamentals en la conformació de les societats contemporànies. Les assignatures ofereixen un panorama general de la història de la ciència, i doten els estudiants d'una cultura tecnocientífica bàsica. A més, estableixen vincles amb altres àrees del coneixement humà com ara la filosofia i la religió, i analitzen els canals d'interacció i influència mútues entre la ciència i el seu entorn polític i social.

bottom