català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

El Centre > Motivació

Totes les activitats del Centre d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona parteixen del convenciment que la perspectiva històrica constitueix una eina immillorable per a comprendre el paper social de la ciència, la tecnologia i la medicina, tant en el passat com en el món actual, en el qual ocupen un lloc cada vegada més important. La història de la ciència constitueix el punt de confluència natural entre les ciències i les humanitats, dues branques del coneixement tradicionalment separades en el sistema universitari, i proporciona els instruments de reflexió i anàlisi indispensables per entendre les relacions canviants de la ciència amb el context en el qual es desenvolupa.

Tant en la recerca històrica que es duu a terme des del centre com en els cursos de grau i de postgrau, la ciència és concebuda en un sentit ampli: no només com un sistema d'idees, sinó com un conjunt de pràctiques i relacions socials en constant transformació, que influeixen i, alhora, reben les influències dels camps socials més variats. Com a grup professional, els científics i científiques interactuen amb industrials, militars, polítics, consumidors, periodistes, pacients i ciutadans, entre molts altres col·lectius. D'altra banda, la ciència no és només fruit del consens, sinó que genera múltiples controvèrsies que obliguen a contrastar visions del món alternatives.

A més de promoure la investigació històrica d'excel·lència i l'ensenyament, el CEHIC es compromet amb la conservació del patrimoni històric local a través del Servei d'Arxius de Ciència. Aquest servei es va posar en marxa amb l'objectiu de localitzar, conservar i difondre els fons documentals dels científics de les terres de parla i cultura catalanes.

Finalment, el centre considera dins les seves obligacions fomentar la cultura científica entre la ciutadania, sota la premissa que només la comprensió de la ciència i de les seves relacions socials poden portar a una verdadera participació democràtica en debats sobre els assumptes tecnocientífics que afecten el conjunt de la societat.

bottom