català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

El Centre > Origen

El Centre d'Història de la Ciència és el resultat d'un llarg procés de consolidació de la disciplina a la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'establiment de convenis acadèmics amb diferents institucions dedicades a la història de la ciència a Barcelona, una ciutat amb una llarga tradició acadèmica en l'estudi de la ciència àrab. El seu antecedent directe és el Seminari d'Història de les Ciències de la UAB, que va començar les activitats el 1983, impulsat per Manuel García Doncel, catedràtic de física teòrica. Des del 1976, García Doncel havia impartit l'assignatura optativa Història i Epistemologia de la Física a la llicenciatura de Ciències Físiques.

El Seminari va aglutinar els professors de la UAB dedicats a la història de la ciència i aviat va ampliar les seves tasques investigadores i docents a altres facultats. El 1986, va impulsar el Programa Interdepartamental de Doctorat d'Història de la ciència, que posteriorment donaria lloc al Programa de doctorat del mateix nom.

Els contactes interinstitucionals van començar el 1987, quan alguns membres del Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència de la Universitat de Barcelona, i de la Unitat d'Història de la Ciència de la Institució Milà i Fontanals - CSIC de Barcelona, van començar a participar activament en el doctorat. Aquesta col·laboració va fer que, l'any 2000, s'establís un acord amb la Universitat de Barcelona per impartir conjuntament el Programa de Doctorat Interuniversitari d'Història de les Ciències UB-UAB, que reunia el programa de la disciplina que ja s'oferia a la UAB, amb el d'Història de la Ciència Àrab i el de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència, de la Universitat de Barcelona. Entre els anys 2004 i 2005, la Universitat Pompeu Fabra va participar també en aquest programa de postgrau.

Els primers anys del doctorat interuniversitari van transcórrer sense l'empara d'un institut de recerca d'història de la ciència pròpiament dit a la Universitat Autònoma de Barcelona, objectiu que es va aconseguir el 1995, amb la creació del Centre d'Estudis d'Història de les Ciències. Des de l'any 2008, el Centre és oficialment un centre d'estudi i recerca (CER) de la UAB, sota el nom actual de Centre d'Història de la Ciència.

Si bé en els inicis del Seminari d'Història de la Ciència les principals línies d'investigació van ser la història de la física contemporània, la història de les matemàtiques modernes i la història de la química dels segles xvii al xix, actualment l'activitat dels seu personal investigador està centrada sobretot en la història de la física contemporània, la divulgació científica, la salut pública, la medicina i la psicologia. Hi ha també una línia genèrica d'història de la ciència, la tecnologia i la medicina, en el marc de la qual s'han fet investigacions doctorals sobre una gran varietat de temes, períodes històrics i espais geogràfics.

bottom